Drewno - siła tradycji, esencja natury.

Normy jakościowe

Importujemy drewno z ukraińskich Karpat dostosowujemy nasz produkt do dwóch norm jakościowych, nas obowiązujących, pochodzących z dwóch systemów prawnych. Poniżej pokazujemy główne właściwości importowanego drewna dla poszczególnych klas według norm polskich i rosyjskich (ciągle obowiązujących na terenie ukraińskich Karpat).


ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH WŁAŚCIWOŚCI DREWNA DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS (wybór z NORM PL).


KLASY DREWNA

Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższe zestawienie:

K27

Zginanie 27, rozciąganie wzdłuż włókien 0,75, ściskanie wzdłuż włókien 20, ściskanie w poprzek włókien 7, ścinanie wzdłuż włókien 3, ścinanie w poprzek włókien 1,5

K33

Zginanie 33, rozciąganie wzdłuż włókien 0,75, ściskanie wzdłuż włókien 24, ściskanie w poprzek włókien 7, ścinanie wzdłuż włókien 3, ścinanie w poprzek włókien 1,5


Dopuszczalne wady tarcicy

K27

Sęki w strefie marginalnej od 1/4 do 1/2 , Sęki na całym przekroju od 1/4 do 1/3 , Skręt włókien do 10%, Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki:

a) głębokie 1/2

b) czołowe 1/1

Zgnilizna – niedopuszczalna, Chodniki owadzie – niedopuszczalne, Szerokość słojów 6 mm

Oblina dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości lub długości

Krzywizna podłużna

a) płaszczyzn

30 mm – dla grubości do 38 mm

10 mm – dla grubości do 75 mm

b) boków

10 mm – dla szerokości do 75 mm

5 mm – dla szerokości > 250 mm

Wichrowatość 6% szerokości

Krzywizna poprzeczna 4% szerokości

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.

Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek.

Nieprostopadłość - niedopuszczalna.

K33

Sęki w strefie marginalnej do 1/4 , Sęki na całym przekroju do 1/4 , Skręt włókien do 7%

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki:

a) głębokie 1/3

b) czołowe 1/1

Zgnilizna – niedopuszczalna, Chodniki owadzie – niedopuszczalne, Szerokość słojów 4 mm

Oblina dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości lub długości

Krzywizna podłużna

a) płaszczyzn

30 mm – dla grubości do 38 mm

10 mm – dla grubości do 75 mm

b) boków

10 mm – dla szerokości do 75 mm

5 mm – dla szerokości > 250 mm

Wichrowatość 6% szerokości

Krzywizna poprzeczna 4% szerokości

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.

Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek.

Nieprostopadłość niedopuszczalna.


Wilgotność drewna

Wilgotność drewna powinna wynosić nie więcej niż 20-23%


Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:

– w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości

– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm

– w grubości: do +1 mm lub do –1 mm

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:

· dla łat o grubości do 50 mm:

– w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości

– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości

· dla łat o grubości powyżej 50 mm:

– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości

– w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm.

e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm.


TARCICA IGLASTA /SOSNA, ŚWIERK, MODRZEW/ - DESKA, KANTÓWKA, BELKA, WYMAGANIA KLASY „0” WYBOROWEJ, KLAS „1” I „ 2” ZGODNIE Z ROSYJSKIMI NORMAMI TARCICY IGLASTEJ: JAKOŚCIOWE: GOST 8486-86; GOST 24454-80; DLA WYMIARÓW: 40–100 Х 100–275 Х 0,9–6,3M (wybór)


Wymagania techniczne


  grubość:

  szerokość:

  długość:

  16, 19, 22, 25, 32, 40, 44, 50, 60, 75, 100 mm

  75, 100, 125, 150, 175, 200, 225. 250, 275 mm

  0,9 – 6,3 m; z od stopniowaniem co 0,3 m

  tolerancja:

  na grubości -2/+2; na szerokości –3/+3; na długości -25/+50 /mm/

 

  wilgotność:

 

  20% -23%Gatunek „0” – wyborowy

Dopuszczalne: sęki zdrowe – na płaszczyźnie, boku deski: 20/2; mm%s/mb (łączny wymiar, procent szerokości / ilość na metrze bieżącym); sęki boczne: 33/1 mm%s/mb /gr.<40 mm /; 25/2 mm%sz/mb /gr. >40 mm /. Sęki częściowo zrośnięte: - na płaszczyźnie, na boku 12,5/2 mm%sz/mb, boczne 25/1 mm%sz/mb /gr.<40 mm/, 10/1 mm%sz/mb /gr.>40 mm/.

Pęknięcia: na płaszczyźnie i boku, płytkie, wychodzące na czoło: 16 mm/%l, głębokie: 10 mm/%l; pęknięcia, przechodzące: do 100 mm.

Pęcherze żywiczne: 1 szt/mb, długości do 50 mm na jednej stronie. Ubytek krawędzi, tępy na płaszczyźnie i bokach, wymiar części nie ciętej: 16-33 mm/%s. Skos przecięcia: 5 %s(g). Krzywizna: wzdłużna: 0,20 %s, poprzeczna: 1 %s. Nie dopuszczalne są: sęki gnijące i zgniłe, pęknięcia czołowe, podwójny rdzeń, rak, twardzica, grzybica rdzenia, grzybowe odbarwienie bieli, pleśń, zgnilizna, mursz rdzenia, chodniki owadów, ostry ubytek krawędzi, narośl jednostronna, ciała obce.


Gatunek „1”

Dopuszczalne: sęki zdrowe – na płaszczyźnie, boku deski: 25/3; mm%s/mb (łączny wymiar, procent szerokości / ilość na metrze bieżącym); sęki boczne: 50/2 mm%s/mb /gr.<40 mm /; 33/2 mm%sz/mb /gr. >40 mm /. Sęki częściowo zrośnięte: - na płaszczyźnie, na boku 20/2 mm%sz/mb, boczne 33/1 mm%sz/mb /gr.<40 mm/, 25/2 mm%sz/mb /gr.>40 mm/. Pęknięcia: na płaszczyźnie i boku, płytkie, wychodzące na czoło: 25 mm/%l, głębokie: 16 mm/%l; pęknięcia, przechodzące: do 150 mm.

Pęknięcia czołowe: 25 mm/%s.

Pęcherze żywiczne: 2 szt/mb, długości do 50 mm na jednej stronie. Twardzica 20 %pd, narośl jednostronna 10 %s, 5 %l, grzybica rdzenia 10 mm2/%pd, grzybowe odbarwienie bieli, pleśń, głębokie: 10 mm2/%pd, Skos przecięcia: 5 %s(g). Ubytek krawędzi, tępy na płaszczyźnie i bokach, wymiar części nie ciętej: 16-33 mm/%s. Krzywizna: wzdłużna: 0,20 %s, poprzeczna: 1 %s.

Nie dopuszczalne są: sęki gnijące do 50% dopuszczalnej ilości, rdzeń, rak, pęknięcia czołowe, podwójny, mursz rdzeniowy, pstra zgnilizna, chodniki owadów, ostry ubytek krawędzi, ciała obce.


Gatunek „2”

Dopuszczalne: sęki zdrowe – na płaszczyźnie, boku deski: 33/4; mm%s/mb (łączny wymiar, procent szerokości / ilość na metrze bieżącym); sęki boczne: 67/2 mm%s/mb /gr.<40 mm /; 50/2 mm%sz/mb /gr. >40 mm /. Sęki częściowo zrośnięte: - na płaszczyźnie, na boku 25/3 mm%sz/mb, boczne 50/2 mm%sz/mb /gr.<40 mm/, 33/2 mm%s/mb /gr.>40 mm/.

Pęknięcia: na płaszczyźnie i boku, płytkie i głębokie, wychodzące na czoło: 33 mm/%l, głębokie: 16 mm/%l; pęknięcia płaszczyzn, przechodzące: do 200 mm. pęknięcia czołowe: 33 mm/%s.

Pęcherze żywiczne: 4 szt/mb, długości do 50 mm na jednej stronie. Twardzica , narośl jednostronna 20 %s, 10 %l, rak 20 %l, grzybica rdzenia 20 mm2/%pd, grzybowe odbarwienie bieli, pleśń, głębokie: 20 mm2/%pd,


Podsumowanie skrótowe wymagań jakościowych:

1. Wymiary tarcicy (na grubość i szerokość) przyjęto dla wilgotności 20%;

2. Przy ocenie jakości nie uwzględnia się sęków o wymiarach 50% mniejszych od dopuszczalnych;

3. Dla kantówki grubości i szerokości większej od 100 mm ilość sęków nie podlega w/w standardom;

4. Rozmiary dopuszczalnych pęknięć ustanowiono dla wilgotności 23%, przy większej wilgotności rozmiary pęknięć zmniejsza się o połowę;


LEGENDA (do GOST):

mm%s/mb : wymiar, procent szerokości(długości)/ilość na 1 metrze dł;

mm/%l(s) : długość (głębokość)/procent długości (szerokości) deski;

mm2/%pd : powierzchnia defektu/procent powierzchni deski;

szt/mb : sztuk (otworów)/ilość na metrze bieżącym.


+48 507 224 335
+48 500 355 404
logo eurobrus
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.
Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.